resthaus.ru

Скреблянки

19 трав. 2015 Тема 2.3.4. Тип скреблянки (Acanthocephales). Загальна характеристика типу. Походження, еволюція, палеонтологічні відомості, сучасне різноманіття, географічне поширення, значення у природі та житті людини. Великий тлумачний та орфографічний словник української мови онлайн. Містить понад 150 000 словникових статей, близько 20 000 фразеологізмів та орфографію для 260 000 слів.

Називний, хто? що? скреблянки. Родовий, кого? чого? скреблянок. Давальний, кому? чому? скреблянкам. Знахідний, кого? що? скреблянок. Орудний, ким? чим? скреблянками. Місцевий, на кому на чому? на/у, скреблянках. Тип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Тип Реброплави – Ctenophora Тип Плоскі.

Розглянуто 19 типів тварин: саркомастигофори, лабіринтоподібні, апікомплексні, мікроспоридії, міксоспоридії, інфузорії, пластинчасті, губки, рецептакуліти, ортонектиди, дицієміди, кишковопорожнинні, реброплави, плоскі черви, немертини, коловертки, скреблянки, первиннопорожнинні, головохоботні.

Транскрипція до слова «скреблянки». Фонетичний онлайн-словник української мови для понад 330 тис. слів. Найбільший перелік синонімів та антонімів, відмінків до слова „скреблянки“, його тлумачення, приклади використання з української літератури, фразеологізми.

Не мають шкірно-м'язового мішка представники типів: а) Плоскі черви; б) Нематоди; в). Скреблянки; г) Коловертки; д) Немертини. 20. Серед цестод тіло неподілене на окремі проглотиди в: а) бичачого ціп'яка; б) гвоздичника; в) стьожака широкого; г) ехінокока; д) ремінця.

21. УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/ ЧЕРВ'ЯКИ група безхребетних тварин з черв'якоподібним тілом; типи: плоскі, первиннопорожнинні, немертини, скреблянки, кільчасті. /Орфографічний словник української мови/ ЧЕРВ'ЯКОВИЙ черв'яко. ЧЕРВ'ЯК черв'я /Українсько-російський словник. Паразитические черви, около 1 тыс.

видов. В Украине — около 60 видов. Во взрослом состоянии паразитируют в кишечнике позвоночных животных, а в личиночном — в полости тела членистоногих. Як перекласти СКРЕБЛЯНКИ на англійську мову, як буде по англійські СКРЕБЛЯНКИ. Колючоголові (Acanthocephales) — тип паразитичних червів. Тіло (довж. від кількох мм до 65 см) видовжене, у більшості видів циліндричне, на передньому кінці з втяжним хоботком, вкритим гачечками.

Для С. характерна первинна порожнина тіла.

2018 © resthaus.ru